Etrion Corporation. Renewable energy solutions. Project development, financing & operation. Solar energy Italy
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pressreleaser
Etrion Corporation är ett oberoende solenergiproducerande bolag som bygger, äger och driver solenergianläggningar. Bolaget äger 17 solkraftsanläggningar i Italien med cirka 60 megawatt (MW) installerad kapacitet. Den italienska verksamheten genererar mer än 40 miljoner USD i årliga resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar ("EBITDA"). Etrion verkar även i Chile och Japan för att utveckla solenergiprojekt genom långsiktiga energiköpsavtal, subventionerade tariffer eller intäkter från spotmarknaden.

Etrion har ingått partnerskap med Total SA för att utveckla Project Salvador, en solkraftsanläggning om 70 megawatt (MW) i Chile som initialt kommer att verka över spotmarknaden. Projektet finansieras till 70% genom projektlån (non-recourse) från Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"). Konstruktionen av Project Salvador inleddes i december 2013.

Etrion har även ingått partnerskap med Hitachi High-Technologies Corporation, ett dotterbolag till Hitachi Ltd, för att utveckla nya solenergiprojekt i Japan. Japan har ett väl fungerande rättssystem med förhållandevis låg risk samt ett attraktivt subventionsprogram för solenergi och låga finansieringskostnader. Den japanska regeringen har instiftat ett starkt mandat för att öka användningen av förnybar energi i Japan med syftet att minska landets beroende av kärnkraft.

Etrion's strategi fokuserar på:
•  Geografisk mångfald Går in i nya områden med höga elpriser, stor efterfrågan på energi och en riklig mängd förnybara resurser eller starka mandat för att diversifiera energimixen med tilltalande statliga incitament;
•  Kontraktsdiversifiering 
Kompletterar subventionerade tariffer med långsiktiga energiköpsavtal eller spotmarknadspriser;
•  Avkastning
Förbereder bolaget för att kunna ge utdelning till aktieägare; och
•  Tillväxt Skapar ett flertal utvecklingsprojekt för förnybar energi genom viktiga partnerskap

Bolaget är noterat på Torontobörsen (the Toronto Stock Exchange) i Kanada och NASDAQ OMX Stockholmsbörsen under tickersymbolen "ETX". Etrion har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz och har även kontor i Rom i Italien, Santiago i Chile samt i Tokyo i Japan.

Etrions största aktieägare är familjen Lundin (24.3%) samt ledningsgrupp och övriga styrelseledamöter (6.7%).


Warning: Smarty error: unable to read resource: "1" in /home1/etrion/public_html/etrion.com/dm/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Press releases - English

Sitemap XML & ROR sitemap | terms of use | © 2015 Etrion, all rights reserved